Чланови Савеза радио-аматера Србије clanovi@yu1srs.groups.io

Група за слање обавештења члановима Савеза радио-аматера Србије. Само овлашћени администратори шаљу обавештења у ову групу.

Ако желите да коментаришете обавештења, пошаљете питања или неко своје обавештење употребите http://www.yu1srs.org.rs/forum/ или групу https://yu1srs.groups.io/g/diskusije.

Group Information

  • http://www.yu1srs.org.rs
  • 373 Members
  • 254 Topics, Last Post:
  • Started on

Group Email Addresses

Group Settings

  • Only moderators can post to the group.
  • Posts to this group do not require approval from the moderators.
  • Messages are set to reply to sender.
  • Subscriptions to this group require approval from the moderators.
  • Archive is visible to members only.
  • Wiki is visible to members only.

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History